สีและการโฆษณา

สีและการโฆษณา

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกลุ่มคนทำงานและวัยรุ่นที่มีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโฆษณาที่คนจดจำได้มากที่สุดรองจากโฆษณาโทรทัศน์ก็คงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย ดังนั้นจึงมักจะพบเห็นองค์กรหรือร้านค้าบริการต่างๆที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์อย่างใบปลิวหรือแผ่นพับในการโปรโมทสินค้าและบริการของตัวเอง

อีกเหตุผลหนึ่งที่องค์กรหรือร้านค้าบริการต่างๆใช้สื่อสิ่งพิมพ์อย่างใบปลิวหรือแผ่นพับในการโปรโมทสินค้าและบริการของตัวเอง นั่นก็เพราะ นี่เป็นการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ำและสามารถเลือกได้ว่าต้องการกลุ่มลูกค้าแบบไหนในการรับสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกนำมาใช้มักจะเป็นเอกสารขาว-ดำมากกว่าเอกสารสีเพราะเรื่องของต้นทุน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ เอกสารแจกฟรี หรือหนังสือcatalog ต่างๆด้วย

แต่เรื่องของการใช้สีและการลงทุนเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาถึงผลได้ผลเสียให้ดี แน่นอนอยู่แล้วว่าเอกสารที่มีสีย่อมสามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้มากกว่าแบบที่เป็นสีขาวดำหรือแบบที่ถ่ายเอกสารมา ซึ่งนั่นก็ส่งผลไปถึงลักษณะและรูปแบบของเอกสารด้วย โดยเอกสารสีจะสามารถใส่ลูกเล่นหรือเพิ่มความน่านใจของเนื้อหาได้โดยการใช้สี แต่เอกสารสีขาวดำไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสีสันและสีขาวดำ ให้ผลที่สัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้กล่าวไปคือ

58% ของคนที่ศึกษาจะหยิบสิ่งพิมพ์ที่มีสีสันขึ้นมาดูก่อนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสีขาวดำ , 85% ของคนที่ศึกษาจะสามารถจดจำข้อมูลต่างๆจากการอ่านข้อมูลของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสีสันได้ดีกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นขาวดำ และ 87% ของคนที่ศึกษามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากโฆษณาที่มีสีสันมากกว่าโฆษณาที่เป็นขาวดำ

จากข้อมูลเหล่านี้เองทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในปัจจุบันจึงมีการออกแบบและเลือกใช้สีอย่างพิถีพิถันมากขึ้น นั่นก็เพราะเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วการลงทุนตั้งแต่ค่าการออกแบบ การติดต่อและเลือกโรงพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ไปยังลูกค้า แล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับมีมากกว่าทั้งแง่ของธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แบรนด์ สินค้าและบริการ

© 2019 A MarketPress.com Theme