กลยุทธ์เจาะตลาด Millennials สำหรับสินค้าอุปโภค บริโภค

การวางแผนการตลาด สำหรับกลุ่ม Millennials

 1. สมาร์ทโฟนและการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  แน่นอนว่ากลุ่ม Millennials มีสมาร์ทโฟนติดตัวอยู่ทุกคน เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะว่าพวกเขาเกิดมาในยุคดิจิทัลไลฟ์ แม้ว่าจะเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่พวกเขาก็ยังหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อหาข้อมูล รวมถึงรีวิวของสินค้าที่จะซื้อนั้นอยู่ดี ดังนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำการตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะเจาะตลาดของคนในกลุ่มนี้ เป็นอย่างยิ่ง
 2. การมุ่งเน้นไปที่ การสร้างเนื้อหาหรือรูปแบบที่มีคุณภาพ 
  การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์หรือการจัดฌปรโมชั่นต่างๆ อาจได้ผลกับคนยุคก่อนๆ แต่สำหรับกลุ่ม Millennials อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกใจนัก การสร้างคอนเทนต์ในแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ เสียง กราฟิก รวมไปถึง Social Media ต่างๆ ต้องทำให้มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มนี้ ที่รับข้อมูลคอนเทนต์ในแบบดิจิตอลนั่นเอง
 3. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ต้องการสื่อ
  จุดเด่นของกลุ่ม Millennials นั่นคือการมีความจงรักภักดีต่อแบนด์นั้นๆ ที่ค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่อยู่ในรุ่นก่อนหน้า เพราะเกิดมาในช่วงเลาที่สินค้ามีจำนวนมากมาย ทำให้เกิดการบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการที่จะเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ ต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและคุณภาพในตัวเอง รวมถึงราคาต้องมีความน่าสนใจอีกด้วย
 4. การสร้างคอนเทนต์ ต้องใช้ไอเดียใหม่อยู่ตลอดเวลา
  เพราะกลุ่มคน Millennials มีการใช้รับคอนเทนต์ออนไลน์อยู่แทบตลอดเวลา การออกแบบรูปภาพหรือคอนเทนต์เพื่อการโฆษณา ต้องมีความแปลกใหม่ รวมถึงต้องมีจินตนาการร่วมด้วย เพื่อให้ตัวแบรนด์หรือสินค้าเป็นที่พูดถึง และเป็นที่น่าจดจำมากขึ้น
 1. แสดงความจริงใจในการเผยแพร่ข้อมูล
  Millennials กระหายข้อมูลสินค้าอย่างมาก การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ จำเป็นที่จะต้องทำอย่างจริงใจรวมถึงตรงไปตรงมา เพื่อให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าสินค้าที่พวกเขาใช้อยู่นั้น เป็นแบรนด์ที่ใช่ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างแท้จริง

© 2020 A MarketPress.com Theme